top of page
İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir? isg, işgüvenliği

İŞ GÜVENLİĞİ NEDİR?

Son yıllarda yaşanan iş kazaları sonucu sakat kalma ya da ölüm sonuçlarından dolayı, oldukça önemli hale gelen iş sağlığı ve güvenliği konusu, toplumda da bir farkındalık yaratabilmiş durumdadır. " İSG " olarak kısaltılan bu kavram, çalışanları korumaya yönelik olarak yapılan uygulamalar ve incelemelerin, kanun ve yönetmeliklerle desteklenmesi durumudur.

İş güvenliği kavramı, çalışanların güvenliğini sağlamak, sağlıklı ve güvenli şartlarda çalışmak amacıyla alınan tedbirler olarak tanımlanabilir.
Yenilenen ve her daim gelişen teknoloji ile beraber iş yükü azalsada tedbirlerin her zaman alınması gerektiğini unutmamak gerekli. İş sağlığı ve güvenliği bilimi, işyerlerinde yapılan işin sorunsuz yürütülmesi ile bağlantılı olarak ortaya çıkan tehlikelerden, çalışanlarının sağlığına zarar getirebilecek şartlardan korunma ve buna ek olarak, daha güvenli bir iş hayatı ortamı oluşturabilmek amaçlı yapılan metotlu çalışmaları kapsamaktadır. Genel olarak ise bu bilim, sadece çalışanı koruma konusunu değil; bunun yanında iş yerini, bağlı kuruluşları ve işin gerçekleştirildiği çevreyi koruma durumunu da kapsamaktadır.

Yapılan Araştırmalarda iş kazalarının % 50 sinin kolaylıkla önlenebilecek kazalar olduğu, % 48 inin sistemli bir çalışma ile önlenebileceği, % 2 sinin ise önlenemeyeceğini ortaya çıkmıştır. Bu da bizlere iş kazalarının % 98 önlenebileceği gerçeğini ortaya koymaktadır.

Önlemek ödemekten ucuzdur mantığı ile hareket ederek işyerlerinde tehlike kaynaklarını ortaya çıkartıp bunlardan oluşabilecek riskleri kontrol altına alabilirsek olabilecek kazaları azaltmış ve tehlikeli ortamları ortadan kaldırmış oluruz. Tabi bu çalışma bir ekip çalışması olmalı ve tüm ekip uyumlu bir şekilde çalışmalıdır. İşte bu uygulamalar işyerlerinde Risk Değerlendirme Çalışmaları olarak adlandırılmaktadır.

İş Güvenliği ile ilgili çalışanlara verilecek eğitimler Eğitim Yönetmeliğinde belirtilmiştir. Bu yönetmeliğe göre uzman eğiticiler tarafından belgelendirilerek eğitimler gerçekleştirilecektir. İşyerinde bir eğitim planlaması yapılarak tüm işçilerin belirtilen eğitimleri almaları sağlanacaktır. Bu yasal bir mecburiyettir. 

Çalışanlar, hayatlarını fabrikalarına ya da şirketlerine adamaktadırlar. Bu nedenle, iş yerlerinin sağlık koşulları üst düzeyde denetlenmeli, çalışma şartları olması gereken seviyelere çekilmelidir. İş kazalarının önlenmesi, ölümlerin, sakatlıkların ve yaralanmaların önüne geçilebilmesi açısından, bu konulara hassasiyetle yaklaşılmak zorundadır. 

iş sağlığı ve güvenliği eğitim nedir? isg bilgi

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Nedir?

Çalışan bireylere iş sağlığı ve güvenliği kurallarını ve iş kazalarından korunacakları yöntemleri öğretmek amacıyla gerçekleştirilen bir eğitimdir. İş yerlerinde yaşanabilecek olumsuz durumları öncesinde durdurabilmek de büyük kazaların önüne geçmemize yardımcı olur. 

İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin amaçlardan bir diğeri verilen eğitimler ile tedbirlerin bir iş ahlakı haline gelmesidir. Zorla gerçekleştirilen teknik güvenlik tedbirleri ilerleyen dönemlerde aksamalara neden olmakta, denetleme yapılmaksızın uygulanmaktadır. Çalışanların alacağı kaliteli eğitim ile bilinçli olarak tedbirlere uyum gösterilmesi can ve mal kayıplarının önüne geçecektir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bulunan çalışanların eğitimi için belirtilen detaylar çok önemlidir. ‘İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce çalışma yeri ve veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi halinde veya yeni teknoloji uygulanması halinde verilir.

Ayrıca belirtilen bir diğer detay ise verilmiş olan bu eğitimlerin düzenli aralıklarla tekrarlanmasıdır. Görüldüğü üzere yasalarca belirlenmiş olan ve uygulanması zorunlu olan iş sağlığı ve güvenliği eğitimi çalışanlar için büyük bir önem arz etmektedir.Şirketler verecekleri eğitimleri bir profesyonel eğitmen aracılığıyla verebilecekleri gibi iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almış personelleri tarafından da verilmesini sağlayabilirler. Bu eğitimler çalışanları tehlike ve risklere karşı koruyacak özellikte olmalı ve uygulamalı olarak verilmelidir.

iş sağlığı ve güvenliği bölümü nedir ne işe yarar?

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü

İş sağlığı ve güvenliği bölümü sayesinde iş yerlerinde oluşabilecek tehlikelere karşı kişiler yeterli bilgi birikimine sahip olmakta ve birçok iş yerinde sağlanan iş olanaklarından faydalanabileceklerdir. Aynı zamanda danışmanlık hizmeti ile herhangi bir yere bağlı olmaksızın çalışabilirler.

Bu bölümde eğitim verilmesindeki amaç ülkemizin ihtiyaç duyduğu uzman iş sağlığı ve güvenliği personellerinin yetiştirilmesidir. En güncel bilgi ve teknoloji ile donanımlı hale gelen kişiler hem özel sektörde hem de kamu sektöründe var olan birçok iş fırsatından yararlanabilirler.

Günümüzde iş sağlığı ve güvenliği alanında istihdam zorunlu hale getirilmiş durumdadır. Bu durum bölümden mezun olan kişilere talebi arttırmıştır.

Gelecek dönemlerde de her zaman ihtiyaç duyulacağı göz önünde bulundurulursa bu bölümü tercih etmek avantajlı olacaktır. Uluslararası standartlar göz önünde bulundurularak verilen eğitimler sayesinde sadece iş yerlerinde oluşabilecek riskler için değil aynı zamanda çeşitli meslek hastalıklarının da önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Maddi ve manevi kayıpları en aza indirmek ülke ekonomisine büyük katkılar sağlamaktadır.

Verilen eğitimler ile iş tedbirlerini doğru olarak uygulayabilecek, mesleki etik kurallara uygun davranabilen, yasal mevzuatları detaylı olarak takip edecek ve bu özelliklerin tamamını insan haklarına saygılı bir şekilde yerine getirecek bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir.

Tüm eğitimler gibi iş sağlığı ve güvenliği eğitimi de alanında uzman eğitmenler tarafından verilmektedir. Gerekli tecrübe ve bilgilerin ışığında yeterli donanıma sahip olan kişiler bu alanda var olan birçok iş imkanını değerlendirebilecektir.

Bu bölümde alınacak dersler ve eğitimler alınacak seviyeye ve türe göre belirlenmektedir.

Şeklinde sunulmakta olan eğitimlerde kısa ve uzun süreli programlar ile ihtiyacınız olan eğitim ve belgeler verilmektedir.

iş sağlığı ve güvenliği bölüm dersleri nelerdir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Dersleri

İş sağlığı ve güvenliği dersleri son yıllarda üniversiteler ve özel kuruluşlar tarafından sıklıkla verilmeye başlanan dersler arasına girmiştir. İş faaliyetlerinin bulunduğu her alanda kendisine yer bulan bu ders ve uygulamalar ile uzman personel ihtiyacının karşılanması hedeflenmektedir.

Ülkemizdeki üniversiteleri incelediğinizde iş sağlığı ve güvenliği bölümünün neredeyse tamamında yer almakta olduğunu görebilirsiniz. Üniversite tercihlerinde üst sıralarda yer almakta olan bu bölüm için ön lisans ve lisans bölümleri mevcuttur.

Eğitim hayatınızı tamamlamış veya aktif olarak çalışıyorsanız yeniden üniversite eğitimi almak size ve iş verenlere maddi kayıplar yaşatacağı için özel kuruluşlar aracılığıyla alacağınız kaliteli eğitimlerle de size bu alanda uzmanlaşma imkânı sağlanacaktır. Çeşitli eğitim ve sertifika programlarına ihtiyacınız olan seviyeler için başvurabilmektesiniz.

Eğitimlerini tamamlayan kursiyer ve öğrenciler başarılı olmaları takdirde sertifika almaya hak kazanacaktır.

İş güvenliği ve sağlığı uzmanı olmak için ÖSYM'nin düzenlemiş olduğu sınavlara girecek adaylar için bazı bölümlerden mezun olmak gerekmektedir:

 •          Mühendislik Fakültesi

 •          Mimarlık Fakültesi

 •          İş Sağlığı Güvenliği Bölümü Ön lisans Mezunları (Lisans mezunları eğitimlere katılmadan doğrudan İSG sınavına girebilmektedir.)

 •          Teknik Öğretmen Yetiştiren Bölümler

 •          Fizik, Kimya, Biyoloji Bölümü Mezunları

Sertifika programlarına katılmalı ve en az birkaç ay olmak üzere sistemli bir şekilde sınava hazırlanmalıdır. Yılda 2 dönem gerçekleştirilen iş sağlığı ve güvenliği sınavına girmeden önce sertifika programlarına katılmanız zorunludur. 

İş Sağlığı ve güvenliği bölümünde yer alan dersler;

 •          Makine ve Donanım

 •          Mesleki Mesuliyet ve Etik

 •          Hukuk

 •          Kişilerarası İletişim

 •          İş Sağlığı Güvenliği Genel Konular

 •          Çalışma Hukuku ve İş Sağlığı Güvenliği Kanunu

 •          Çevre Güvenliği ve Sağlığı

 •          Yönetim ve Bilişim Sistemleri

 •          İşçi Sağlığı ile İlgili Konular

 •          İş Hijyeni

 •          Yangın Dersleri

 •          Kişisel Koruyucu ve Donanımlar

 •          Toksikoloji

 •          Ergonomi

 •          Diferansiyel Denklemler

 •          İş Sosyolojisidir.

iş sağlığı ve güvenliği sertifikası nasıl alınır? isg bilgi

İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası Nasıl Alınır?

Mevzuat kapsamında belirlenmiş bölüm mezunlarının başvuru yapabileceğini unutmamak gerekir.

Zorunlu olarak alınması gereken bu sertifikaları başarı şekilde almaya hak kazanmanız ile yeterli bilgi ve donanıma sahip olduğunuzu ve uzmanlık sınavlarına girebileceğinizi göstermeniz gerekmektedir.

Sertifika alacağınız kurumlarda verilmekte olan ders kalitesi, eğitmenlerin yeterlilik düzeyi gibi önemli detayları incelemenizi tavsiye etmekteyiz. Sınavlarda başarılı olmak için aldığınız eğitimler büyük bir önem arz etmektedir. Bizler aracılığıyla alacağınız eğitimler sayesinde sistemli bir şekilde sınava hazırlanarak başarı oranınızı arttırabilmektesiniz.

Hem eğitim veren uzmanlarımız hem de size her aşamada yardımcı olacak eğitim danışmalarımız ile her sorunuza cevap ve çözüm bulacaksınız. Ekip olarak çözüm odaklı ve eğitici yaklaşımlarımız ile sınav süreçlerinizde rahat etmenizi hedefliyoruz.

Çalışanlar için özel olarak hazırlanmış sertifika programları yer almaktadır. Bunlardan en önemlisi; uzaktan eğitim ile rahatlıkla temel derslerinize katılım gösterebildiğiniz programlardır. Yine çalışan kişiler için hafta sonu eğitim sınıfları olan akademik düzeyde kurumlar bulunmaktadır.

Bizlerde bu akademik düzeyde ders vermekte ve öğrencilerimizi memnun etmekteyiz. Katılım gösterebilecekleri zamanları belirleyerek en uygun programı seçmelerini sağlamaktayız.

Yasal zorunluluk kapsamı içinde yer alan iş sağlığı ve güvenliği sertifika programları eğitim hayatınızdan sonra kariyeriniz için çok önemli bir gelişim olacaktır. İş imkanlarının ve bu alana olan taleplerin çok fazla olması sebebiyle maddi ve manevi kazançların üst seviyelerde olması mümkündür.

İş sağlığı ve güvenliği alanında uzman olan kişiler için istihdam alanları;

 •          Sanayi İşletmeleri

 •          Kırsal Alanların Güvenliği ile İlgili İşler

 •          İmalat Sanayi

 •          Maden İşletmeleri

 •          Her Türlü Hizmet Endüstrisi

 •          Savunma Sanayi

 •          Sağlık Kurumları

 •          Kamu Kurumları

 •          İnşaat Sektörü

 •          Enerji Şirketleri

 •          Elektrik-Elektronik Şirketleri’dir.

bottom of page