top of page

İş Güvenliği Uzmanlığı İle İlgili Bilinmesi Gerekenler

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanının Görev Tanımı Neleri Kapsar?

 • İşçi sağlığı veya güvenliğine tehdit oluşturan faaliyetleri askıya almak,

 • Kazaların nedenlerini tespit etmek veya gelecekte bu tür olayların nasıl önlenebileceğini belirlemek üzere araştırma yapmak,

 • Çalışanları, potansiyel tehlike barındıran iş metotlarından veya materyallerinden korumaya yardımcı olacak önlemler almak,

 • Güvenlik standartlarına ve yasal düzenlemelere uygunluğu sağlamak için iş yeri ortamlarını, ekipmanlarını veya uygulamalarını incelemek,

 • Gürültü anketleri, sürekli atmosfer izleme, havalandırma araştırmaları veya asbest yönetimi planları gibi hijyen programları geliştirmek veya sürdürmek,

 • Analiz için toz, gaz veya diğer potansiyel toksik madde örneklerini almak,

 • Çalışanın sağlığını, rahatlığını veya performansını etkileyebilecek havalandırma, egzoz ekipmanı, aydınlatma veya diğer koşulların yeterliliğini araştırmak,

 • Sağlık veya güvenlik konularında eğitim programları düzenlemek,

 • Sağlıkla ilgili şikayetleri araştırmak ve kamu sağlığı mevzuata uyduklarından emin olmak için tesisleri denetlemek,

 • Tehlikeli koşul veya ekipmanları düzeltici yöntemler oluşturmak üzere mühendisler ile iş birliği yapmak,

 • Yangın önleme ekipmanı, güvenlik ekipmanı veya ilk yardım malzemelerinin varlığını sağlamak için belirtilen alanları kontrol etmek.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanının Nitelikleri Nelerdir?

 • Problemlere etkili çözümler üretebilmek,

 • Çoklu iş tanımlarını önceliklendirebilmek,

 • Ekip çalışmasına uyum sağlamak,

 • Detay odaklı çalışmak,

 • Stresli durumlar karşısında sakin kalabilmek,

 • MS Office programlarına hakimiyeti bulunmak.

iş güvenliği bilinmesi gerekenler, isg nedir, işgüvenliği nedir,isg dikkat edilmesi gerekenler
işgüvenliği hakkında bilinmesi gerekenler, isg bilgi, isg nedir, önlem, tehlike, isg,

İş Güvenliği Uzmanlarının ve İşyerlerinin Sınıflandırılması

6311 sayılı kanun kapsamında bazı sınıflandırmalar yapılmıştır. Buna göre işyerleri çeşitlerine ve tehlikeli olma açılarına göre şu şekilde sınıflandırılmıştır:

Kanun kapsamında işyerlerinin sınıflandırılması bu şekildedir. Ayrıca İş Güvenliği Uzmanları da bu kanunda yer almaktadır ve şu şekilde sınıflandırılmıştır:

 • A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

 • B sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

 • C sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Buna göre çok tehlikeli sınıfında yer alan işyerlerinde A sınıfı belgeye sahip olan İş Güvenliği Uzmanları görev alabilmektedir. Tehlikeli olarak sınıflandırılmış olan işyerlerinde de en az B sınıfı belgesine sahip olan İş Güvenliği Uzmanları göre alır. Az tehlikeli olan işyerlerinde de C sınıfı belgesine sahip olan İş Güvenliği Uzmanları göre alabilir.

Kuralcı Değil, Önleyici Yaklaşım

♦ Tüm sorumluluk işverene ait olmakla birlikte;

♦ İş sağlığı ve güvenliğinin işyerinin bütününde benimsenmesi ve uygulanması sağlanmalıdır.

♦ Risk değerlendirmeleri sürekli olarak gözden geçirilmelidir.

♦ İş kazası veya meslek hastalığı ortaya çıktıktan sonra neler yapılacağı değil, iş kazası ve meslek hastalığının önlenmesi için atılacak adımlar esas olmalıdır.

♦ Bu kapsamda işveren; çalışanları ile birlikte işin her aşamasında işten kaynaklı tehlikeleri sürekli olarak tespit ederek, muhtemel risklere karşı tedbir almalıdır. 

iş güvenliği nedir? iş sağlığı nedir? isg hakkında bilinmesi gerekenler, isg hakkında, işgüvenliği.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları

♦ 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren işlerin yapıldığı tüm işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturulacaktır.

♦ İşveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunacak kurulun, mevzuata uygun kararlarını uygulamakla yükümlü olacaktır.

♦ Aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması halinde, işverenler birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer işverenleri bilgilendirecektir.

♦ İş yerinde alt işverene bağlı çalışanlar da varsa asıl işverenin koordinasyonunda alt işverenin de katılımı ile bir kurul oluşturulacaktır. 

Çalışanlara İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

İşveren, tüm çalışanlarını iş sağlığı ve güvenliği ile çalışma hayatına dair hak ve sorumlulukları hakkında bilgilendirecektir.

♦ Çalışanlar iş ve işyeri değişikliği, uzun süreli işten uzak kalma ve kullanılan donanımın değişikliğinin ardından, yeni çalışma koşullarına yönelik olarak eğitim alacaktır. Bu eğitimler düzenli aralıklarla tekrarlanacaktır.

♦ Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacak olanlardan, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgelemeleri istenecektir. Bu belgeye sahip olmayanlar bu işlerde çalıştırılmayacaktır.

♦ Eğitimlerin maliyetleri çalışana yansıtılmayacak ve bu eğitimlerin süresi çalışma süresinden sayılacaktır. 

iş güvenliği eğitimi, iş sağlığı eğitimi, eğitim slaytı, isg,hse, sağlık,emniyet,çevre iş güvenliği hakkında, önlem,tehlike
bottom of page