top of page
yuksekte-calisma.jpg

YÜKSEKTE ÇALIŞMA NEDİR?

Yüksekte çalışma, önlemler alınmadığı takdirde bir kişinin kişisel yaralanmaya neden olabilecek bir mesafeden düşebileceği herhangi bir yerde çalışmak anlamına gelir.

Şu durumlarda yüksekte çalışıyorsunuz:

  • Zemin seviyesinin üstünde çalışmak

  • Bir kenardan, bir açıklıktan veya kırılgan bir yüzeyden düşme riskiniz varsa veya

Yönetmelikler, kişisel yaralanmaya neden olabilecek düşme riskinin bulunduğu tüm yüksekte yapılan işler için geçerlidir. Görevleri işverenlere ve yüksekte çalışma faaliyetini kontrol edenlere (örneğin, yüksekte çalışmak için başkalarına sözleşme yapabilecek tesis yöneticileri veya bina sahipleri gibi) yüklerler. Yönetmeliklere uygun olması için almanız gereken belli başlı önlemler vardır.

  • Yüksekte yapılan tüm işler uygun şekilde planlanır ve organize edilir

  • Yüksekte çalışmadan kaynaklanan riskler değerlendirilir ve uygun iş ekipmanı seçilir ve kullanılır

  • Kırılgan yüzeylerde veya yakınında çalışmanın riskleri uygun şekilde yönetilir

  • Yüksekte çalışmak için kullanılan ekipman uygun şekilde denetlenir ve bakımı yapılır

 

Yüksekte çalışma, iki metre veya daha yüksek bir yükseklikteki iş performansı olarak tanımlanır. Bu tür işler inşaat sektöründe yaygındır. Yüksekte çalışmak, dünya çapında önlenebilir iş kazalarının ve ölümlerin en büyük nedenlerinden bir tanesidir. Yüksekte çalışma ekipmanları sayesinde bu riskleri en aza indirebilirsiniz. Geniş bir malzeme çeşitliliğinin sunulduğu bu alanda önlem almak oldukça kolaydır.

Yüksekte Çalışma Öncesi Stratejik Planlama

Gerekmedikçe yüksekte çalışmaktan kaçınmak en iyisidir. Çalışanlarınızı ulaşılması zor yerler için uzun veya uzun saplı aletler kullanmaya teşvik etmeniz ilk etapta daha önemlidir. Ancak şantiye sahaları gibi yüksekte çalışmayı mecburi kılan iş alanları da bulunmaktadır.

İş yüksekte çalışmayı gerektiriyorsa, önce düşme ve kazaların önlenebilir olup olmadığının belirlenmesi gerekir. Eğer öyleyse, uygun ekipman (yani Mobil Yükseltilmiş Çalışma Platformları, iskeleler, merdivenler) her zaman kullanılmalı ve incelenmelidir. Düşmeler ve kazalar önlenebilir değilse veya meydana gelme riski taşıyorsa, emniyet kemerleri ve düşmeye karşı koruyucu iniş takımı takılmalıdır.

yüksekte çalışma nedir? yüksekte güvenli çalışma? yüksekte çalışma iş sağlığı ve güvenliği

Yüksekte Çalışırken Oluşabilecek
En Önemli 5 Tehlike

Yüksekte çalışmak birçok açıdan tehlikelidir. Birkaç durum, unsur ve faktör sadece genel risk seviyesine değil, aynı zamanda güvenlik görevlilerinin ve inşaat işçilerinin herhangi bir günde karşılaşabilecekleri tehlikelerin niteliğine de katkıda bulunur.

Yüksekte çalışırken karşılaşılan en önemli tehlikeler şunlardır:

Kayma ve Düşmeler

Boşta kalan araç ve gereçler için süreç uygulamasının olmaması, platformların dağılmasına neden olabilir. Uygun olmayan ayakkabılar da kaymalara ve düşmelere neden olabilir. Aynı zamanda hastalık sebebiyle oluşan zayıf motor fonksiyonları risk teşkil eder. Güvenlik görevlileri, kayma, takılma ve düşme riskinin arttığı bu tür durumları önlemek için kontrol önlemlerinin alınmasını sağlamalıdır.

Düşen Nesneler

Uygun bir temizlik yapılmaması nedeniyle oluşan bir başka risk de düşen nesnelerdir. İşçiler, kolay erişim için yükseltilmiş bir platformda aletlere, ekipmanlara ve malzemelere sahip olsalar da gerekli öğelerin yerleştirilmesi gereken alanların belirlenmesi, nesnelerin platformdan düşme ve aşağıdaki işçileri potansiyel olarak yaralama olasılığını büyük ölçüde azaltabilir. Güvenlik görevlileri, özellikle yüksek çalışma alanlarının altında çalışanlar olmak üzere tüm çalışanların her zaman baret takmasını sağlamalıdır. Tam olarak yüksekte çalışma ekipmanı sayılmasa da kafayı alacağı darbelerden korur.

Hatalı Çalışma Platformları ve İskeleler

İskeleler ve kuleler gibi yükseltilmiş çalışma platformları, yüksekte çalışma için çok önemlidir. Kötü tasarım ve uygulama nedeniyle yaşanan arızalanmalar işçiler için son derece tehlikeli olabilir.

Dayanıksız Çatı

Çatılar, işçilerin ağırlığını kaldıracak şekilde tasarlanmamıştır. Çalışma platformları olarak kullanılmaları gerekiyorsa, güvenliği sağlamak için gereken kontrol önlemlerini belirlemek için uygun bir değerlendirme yapılmalıdır. İnşaat personeli, bir işçinin ağırlığını daha geniş bir alana eşit olarak dağıtmak için tasarlanmış çatı merdivenlerini veya sürünen tahtaları kullanabilir. Çatının eklenen ağırlığını güvenli bir şekilde tabana yayar.

Sert Hava

Güçlü rüzgarlar yapılara ve yüksekte çalışma platformlarına zarar verebilir. Yağmur ve kar yüzey alanlarını kaygan hale getirebilir ve sis genel görünürlüğü azaltabilir. Sert hava koşullarında, yapılacak en güvenli önlem inşaat işini durdurmaktır. Kesinlikle gerekliyse, güvenlik görevlileri, tüm çalışanların uygun eğitimi aldıklarından ve işte kaza, yaralanma ve ölüm riskini azaltmak için uygun KKD’lerle donatıldığından emin olmalıdır.

yüksekte çalışma nedir? yüksekte güvenli çalışma? yüksekte çalışma iş sağlığı ve güvenliği

YÜKSEKTE ÇALIŞMA İŞ GÜVENLİĞİ

  • Yükseltilmiş platformlar ve İSG üzerine kapsamlı bir inceleme yapın

Herhangi bir işçinin yüksekte çalışmasına izin verilmeden önce, iskele ve kuleler gibi yükseltilmiş platformların yanı sıra düşme önleyici ekipman ve diğer iş güvenlik malzemeleri de kusur, hasar ve tasarım kusurları olmadığından emin olmak için kapsamlı bir incelenmelidir. Kullanım öncesi denetimlerin yanı sıra, bir bakım denetim programı da oluşturulmalıdır.

  • Platformların ve düşme önleyici ekipmanın yük taşıma kapasitesini kontrol edin

Yükseltilmiş platformların ve kişisel düşme önleyici ekipmanların standartlara uygun olduğundan emin olduktan sonra, önerilen seviyeleri aşmadığınızdan emin olmak için yük taşıma kapasitelerini doğrulamanız önemlidir.

  • Yüksekte çalışmalarına izin vermeden önce çalışanın uygunluğunu ve yeterliliğini kontrol edin

Personelin yüksekte çalışmasına izin vermeden önce, yüksekte çalışma koşullarına uygun olup olmadığı denetlenmelidir. Bireylerin yüksekte çalışma koşullarına uygunluğunu değerlendirmek için gerekli eğitim programlarından geçmelidirler. Ek olarak, işçiler fiziksel olarak yüksekte çalışabilmelidir ve işlerini yaparken kendilerini daha yüksek bir risk altına sokabilecek önceden var olan sağlık koşullarına sahip olmamalıdır.

  • Risk ve tehlikelerin ilgili personele bildirilmesi

Özellikle yüksekte çalışma ile ilgili riskleri veya tehlikeleri tespit eden herhangi bir işçi, bunları derhal ilgili kişilere bildirmelidir. Böyle bir senaryoda iş derhal durdurulmalıdır. Yetkili kişi işin devam etmesine izin vermeden önce risklerin azaltıldığından emin olmalıdır.

Sizler de yüksekte çalışma ekipmanlarımıza sitemiz üzerinden ulaşabilir, riskleri en aza indirerek hem kendiniz hem de personelinizin güvenliğini sağlayabilirsiniz.

yüksekte çalışma nedir? yüksekte güvenli çalışma? yüksekte çalışma iş sağlığı ve güvenliği
bottom of page