top of page
pexels-photo-209230.jpg

KİMYA SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Kimya sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği gerek laboratuvar gerekse de fabrika ortamında uyulması gereken kuralları içinde barındırmaktadır. Kimya sektöründe çalışan personelin laboratuvar güvenlik kurallarının yanı sıra kimyasallarla güvenli bir şekilde nasıl çalışılacağı konularında da bilgi sahibi olması gerekmektedir.Ayrıca iş yerinizde kimyasal maddelerin doğru bir şekilde sınıflandırılması ve depolanması oldukça önemli bir konudur. Bu ortamlarda yaşanan iş kazalarının büyük bir çoğunluğu kimyasalların yanlış depolanması sonucu kaynaklanmaktadır. Kimyasal maddelerin reaksiyon vermeyecek şekilde sınıflandırılması da oldukça ehemmiyet göstermeniz gereken bir durumdur. Kimyasal maddeler kolay alev alabilen, aşındırıcı özelliği olan, toksik, oksitleyici, kriyojenik, ve patlayıcı maddelerden oluşabilmekte ve bu özellikler insan sağlığını doğrudan etkilemektedir. 

kimya sektöründe iş sağlığı ve güvenliği, kimyada isg, kimya için iş güvenliği

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Alınacak Önlemler

İşyerinde uygun düzenleme ve iş organizasyonu yapılacaktır.

En uygun yöntem ve makineler seçilecek.

İşçilerin maruziyeti en az seviyede olacaktır.

Üretim alanında gereğinden fazla tehlikeli madde bulundurulmayacaktır.

Tüm diğer yöntemler yetersiz kaldığında işçiler Kişisel Koruyucu Donanımlarla (KKD) korunacaktır.

Parlayıcı madde miktarının tehlikeli konsantrasyonlara ulaşması ve kimyasal olarak kararsız maddelerin tehlikeli miktarlarda bulunması önlenecektir.

İşyerinde yangın veya patlamaya sebep olabilecek tutuşturucu kaynakların bulunması önlenecektir.

Patlama basıncının etkisini azaltacak sistemler bulunacaktır.

Kimyasalların zararlarından korunmada diğer yöntemler izolasyon ve aspirasyondur. Kimyasalla işçi ya da ortam arasına fiziksel engeller koyularak kimyasalın etkilerinden kaçınılabilir. Ya da aspirasyon ile havada bulunan buhar veya partiküllerden kurtulabilinir.

kimya sektöründe iş sağlığı ve güvenliği, kimyada isg, kimya için iş güvenliği
bottom of page